Медицинска апаратура

Ехографи

ЕКГ Апарати

Болнично обзавеждане


Пациентен монитор FX 2000P Покажи в цял размер

Пациентен монитор FX 2000P

Мултифункционален портативен пациентен монитор.

Повече детайли

Произведено в Европа -

Запитване

Пациентният монитор FX2000P е мултифункционален монитор, който позволява мониториране и следене на жизнените параметри на пациентите в интензивно отделение, операционна зала и пред и след оперативна намеса. Може да работи и в отделенията по неонатология.
Благодарение на компактната си конструкция и вградената батерия, мониторът може да работи и като преносимо устройство в болниците.
FX2000P осигурява мониториране и следене на следните параметри:
- ЕКГ (гръдни и прекордиални отвеждания)
- Дишане
- Артериално кръвно налягане (неинвазивен метод – NIBP)
- Артериално, венозно и други инвазивни методи за измарване на кръвно налягане – IBP (опция)
- Пулсоксиметрия – SpO2
- Концентрация на въглеродния диоксид – ETC O2 в издишания от пациента въздух (опция)
- Температура (измервана в две точки и тяханта разлика)
- СО – cardiac output (опция)
- ST анализ
- ЕКГ аритмия анализ
- Кислородна конзентрация в газова смес (опция)
- Разпознаване на пейсмейкър
- Изобразяване до 12 графики на дисплея
- Термопринтер (опция)
- Централна мониторна станция (опция)

Технически характеристики:
Дисплей – тъч скрийн, 12.1“
Захранване – 100-240VAC, 50/60Hz
Трендове и графики – 24-120часа
ЕКГ модул – отвеждания - I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn
Респирация – 0-150rpm
NIBP – измерван обхват – 10-300mmHg
Метод на измерване – осцилометричен
SpO2 – измерван обхват – 0-100%
Точност – 2%
Обхват – 20-300bpm
Температура – 0–50.0 °C
Точност - 0.1 °C