Медицинска апаратура

Ехографи

ЕКГ Апарати

Болнично обзавеждане


Пациентен монитор FX 3000 Покажи в цял размер

Пациентен монитор FX 3000

Компактен пациентен монитор, произведен в Европа!

Повече детайли

Произведено в Европа -

Запитване

FX3000 е компактен пациентен монитор, който комбинира мобилност и широки мониториращи възможности на много жизнени параметри. Има възможност за проследяване на възрастни, деца и новородени. Предлага се в три варианта на екрана – 15“ (стандартно), 17“ или 19“ (опции).
FX3000 осигурява мониториране и следене на следните параметри:
- ЕКГ (гръдни и прекордиални отвеждания)
- Дишане
- Артериално кръвно налягане (неинвазивен метод – NIBP)
- Артериално, венозно и други инвазивни методи за измарване на кръвно налягане – IBP (опция)
- Пулсоксиметрия – SpO2
- Концентрация на въглеродния диоксид – ETC O2 в издишания от пациента въздух (опция)
- Температура (измервана в две точки и тяханта разлика)
- СО – cardiac output (опция)
- ST анализ
- ЕКГ аритмия анализ
- Кислородна конзентрация в газова смес (опция)
- Разпознаване на пейсмейкър
- Изобразяване до 12 графики на дисплея
- Термопринтер (опция)
- Централна мониторна станция (опция)

Технически характеристики:
Дисплей – тъч скрийн, 15“
Захранване – 100-240VAC, 50/60Hz
Трендове и графики – 24-120часа
ЕКГ модул – отвеждания - I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn
Респирация – 0-150rpm
NIBP – измерван обхват – 10-300mmHg
Метод на измерване – осцилометричен
SpO2 – измерван обхват – 0-100%
Точност – 2%
Обхват – 20-300bpm
Температура – 0–50.0 °C
Точност - 0.1 °C