Производството на медицински изделия е решаващ и бързо развиващ се отрасълна индустрията на науките за живота. Компаниите за медицински изделия произвеждат широка гама от продукти за диагностика, хирургически инструменти, инвалидни колички и сърдечни устройства, които се използват широко в болниции други здравни заведения. В последно време много компании за медицински изделия въведоха технологични новости и растат експоненциално. Въпрекитежката регулация и финансовия натиск върху индустрията, пазарът продължавада се увеличава в световен мащаб. Индустрията в момента се оценява на 389млрд. долара и според информацията на Калорама, глобалният пазар на медицински устройства ще достигне 483.8 млрд. долара през 2022 г.

 1. MEDTRONIC
  Medtronic е световен лидер в областта на медицинските технологии, услуги ирешения. С общ приход от $ 29,7 млрд. През 2017 г., Medtronic е най-продаванатафирма за медицински изделия. Медицинското оборудване на Medtronic секатегоризира в четири групи; Сърдечна и съдова група (10,498 милиона долара,3%); Групата с минимална инвазивна терапия (9 919 млн. Долара, 4%) и групатаDiabetes (1,927 млн. Долара, 3%).
 2. DEPUY SYNTHES
  DePuy Synthes е дъщерно дружество на Джонсън и Джонсън. DePuy Synthesпроизвежда различни медицински устройства. Приходите от 2017 г. възлизат на26,6 млрд. Долара, което представлява увеличение от 5,9% на приходите от 2016г. Основните двигатели на пазара са сегментите на хирургията (9,559 млн.Долара, 2,8%), ортопедичните (9,258 млн., -0,8%) и сегментите за грижа зазрението (4,063 млн., 45,9%).
 3. FRESENIUS MEDICAL CARE
  Fresenius Medical care е най-голямата компания за медицински изделия, която сезанимава специализирано с хроничната бъбречна недостатъчност. Компаниятапредлага продукти и услуги за диализа и обслужва нуждите на над 320 000пациенти по целия свят. С общ приход от 20,9 милиарда долара (17,8 милиардаевро), компанията е влошила своето място като лидер на световния пазар надиализа.Fresenius отчита 7% увеличение на продажбите през 2017 г., компенсираноглавно от високите продажби на диализатори и други диализни продукти, както иот придобиването на болниците Cura Day през април 2017 г., като по този начинразширява мрежата до около 40 амбулатори в Австралия.
 4. PHILIPS HEALTHCARE
  Philips Healthcare е филиала за медицински технологии на Philips,многонационалния конгломерат. Продажбите на компанията са се увеличили до17,8 млрд. Евро, номинално увеличение от 2%, което отразява 3% номиналенръст в предприятията за лична хигиена (7,310 млн. Евро, 3%) и диагностика(6,891 млн. Евро, 3%) и постоянни годишни продажби в Connected Care & HealthInformatics (€ 3,163 млн., 0%).
 5. GE HEALTHCARE
  Тази дъщерна фирма за здравеопазване на General Electric постигна силнопредставяне през 2017 г. и осигури местата си като петата по големина компанияза медицински изделия. Приходите ѝ са нараснали до 20,4 милиарда долара,което е с 6% повече от предходната година. Ръстът на приходите се дължи на по-високия обем на продажбите в САЩ и Европа, както и в развиващите се пазари,особено Китай и Близкия изток.

Следващите 5, очаквайте в част 2 на топ 10 на прозиводителите на медицински изделия